núdzové únikové osvetlenie, zastúpenie Cooper Safety v SR

HelpLUX, s.r.o. - autorizovaný importér COOPER Safety

Núdzové moduly

letáky A4

Certifikáty

Návody na elektroinštaláciu

núdzových svietidiel

Postup pri navrhovaní

núdzového osvetlenia

Dôležité technické normy týkajúce sa núdzového osvetlenia:

  • STN EN 1838 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie. Táto európska norma špecifikuje svetelno-technické požiadavky na systémy únikového núdzového osvetlenia a náhradného osvetlenia, ktoré sa inštalujú v zariadeniach a priestoroch, kde sa takéto systémy vyžadujú.
  • STN EN 50171 Centrálne napájacie systémy. Táto európska norma stanovuje všeobecné požiadavky na centrálne napájacie systémy pre nezávislé napájanie energií základných bezpečnostných zariadení.
  • STN EN 60598-2-22 Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie. Európska norma určuje požiadavky na svietidlá núdzového osvetlenia.
  • STN EN 62034 Automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií.
  • STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari. Táto norma sa vzťahuje na návrh a realizáciu požiadaviek pre požiarne zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pre potreby evakuácie osôb a zdolávania požiaru. Určuje, pre aký typ objektu, je predpísaná inštalácia centrálneho batériového systému núdzového osvetlenia.